Jan Erik har gjort ett förtydligande då det gäller ombyggnationen.

Kostnaden för hela kalaset blir något mindre då en av mina leverantörer skänker bort rack och ev. ett monteringsbord.

Till sida här…

PJ