Klubben Klubben bildades 1938 och har nu c:a 60 medlemmar.
Årsavgift: 300 kr, för ungdomar och studerande 100 kr.
Postgiro: 278672 – 1
Bankgiro: 364-4150

Ändamål Klubbens ändamål är att verka för den fotografiska konstens utveckling och att utgöra ett samband mellan personer intresserade härför. Klubben är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF) samt till Mälardistriktet av RSF.

Almanacka Falu Fotoklubb ger varje år ut en almanacka med GAMLA FALUBILDER.

Möten, Träffar & Utflykter Klubben har månadsmöten första måndagen varje månad, utom i januari, juli och augusti, i klubb-lokalen på Frejavägen 4A i Falun. Till klubblokalen Vi har fyra studioblixtar med olika bakgrunder där vi fotar porträtt m.m. Vi jobbar också med att scanna bilder till Pc och databehandlar bilderna i Photoshop. Utflykter anordnas till intressanta platser och andra klubbar.

Tävlingar Tävlingsverksamheten är ganska omfattande i bl.a. RIFO, Svartvita salongen Dalarna, Färgbildsalongen Dalarna, Dessutom interna tävlingar inom klubben.

Styrelse

Ordförande: Jan Erik Eriksson
Sekreterare:  Jörgen Steen
Kassör: Mikael Andersson
Ledamot: Peter Jensen
Ledamot: Leif Liss

Kontakta oss genom att skicka mail till info@falufotoklubb.se