Vi måste få ordning i lokalen innan någon verksamhet kan bedrivas.

Pj och övriga inblandade