Månadsmötet nu på måndag 3 oktober kl 18 i Bystugan
Inlämning av Bilder till Dala Digitalsalongen senast torsdag Till Kenneth Teledal på hans mejl.