Hej Fotovänner
Vi börjar med månadsmöte 5 September kl 18 i Bystugan Surbrunnsvägen 4B
Tag med bilder från utflykten till Envlken
Tag gärna med egna bilder från sommaren max 20 bilder
Kom gärna med förslag till fotoutflykt under hösten
Finns andra förslag vad klubben skall göra? Föreläsare etc
vi ses
Björn