tomte

Vädjan från almanacks gruppen, ni som är medlem i Fotoklubben borde utan vidare kunna sälja 5 st. vardera, eller ?

Som det är nu är det ett fåtal som drar veven.

PJ