Vi har tillfälle att och plåta tävlingarna från båt, plats Kårtylla, Torsång 16 aug. 18.00

Kontaktman Hans Ohlander.

PJ