Som ni alla vet har vi fått en plats att hänga bilder i nya resecentret i Falun, utställnings montern som Falu Kommun vill att vi ska använda kostar 9900:- en kostnad som vi själva får stå för.

På det senaste styrelsemötet togs detta upp till behandling och samtliga är överens om att det är orimligt att klubben skall stå för denna kostnad, det beslutades att vi går vidare med detta för att få ner kostnaden eller att kommunen står helt för detta.

PJ