Betraktelse från ett gömsle

Där upplevelser av både havs och kungsörn samt
Dom allestädes närvarande korparna och övriga kråkfåglar
Förgyller tillvaron i gömslet. När skymningen smyger på och det är dags att packa i hop för hemfärd har jag blivit några erfarenheter rikare.