Foto: Lars Nordell

Nya bilder är uppsatta vid Främby Udde Resort, lite bättre stil denna gång med svarta ramar och en storlek.

PJ