Bilder av: L-E Boberg, Björn Carlson, Peter Jensen, Leif Liss.

Nya bilder till vår lilla utställning är uppsatta.

nya-bilder