Vill påminna er som anmält intresse att hänga bilder i Främby udde resort, ta med era bilder till våra Tisdags möten.

När alla lämnat in sina bilder, byter vi ut befintliga till nya.

Ramade med glas i valfri storlek 1-3 st.

PJ

Ang. Vår skrivare, den är nu fixad och fungerar som den ska !