Georgios fick en plakett för denna bild " Horror Movie#