Bilder har lämnats in till tryckeriet för provtryck.

Vi beräknar att almanackan skall vara klar i slutet av october.

Som ni säkert vet är intäkterna från almanackan en förutsättning för vår verksamhet, så anmäl dig till L-E Boberg för att dra ditt strå till stacken.

Vi behöver även medlemmar vid våra försäljnings ställen, lite nyheter när det gäller det är på gång.

Pj