Månadens Fotograf

Leif Liss

Till bilder här...

 

Årets almanacka finns nu till försäljning !

Beställ här....

Bilder från årets almanacka...  

Våra utställningar

Photoworld: Scandic Hotel Falun

Månadens fotograf: Biblioteket Falun, bilder byts varje månad till ny fotograf

Månadens fotograf: Kulverten Falu lassarett, bilder byts varje månad till ny fotograf.

Hemsidan: www.falufotoklubb.se