Leif grejade en bronspeng i denna tävling.

Läs vidare här..