Månadens Fotograf

Mikael Andersson

Till bilder här

 

Våra utställningar

Photoworld: Scandic Hotel Falun

Månadens fotograf: Biblioteket Falun, bilder byts varje månad till ny fotograf

Månadens fotograf: Kulverten Falu lassarett, bilder byts varje månad till ny fotograf.

Hemsidan: www.falufotoklubb.se

Falu Fotoklubb 80 år