Månadens Fotograf

Jan Wolf Watz

Till bilder här....

 

Tisdagsträffar i Klubblokalen

 

Vi träffas varje Tisdag mellan 18.00 och 20.00.

Ni som vill visa bilder 2000 px. långsida så täcks hela bildskärmen.


Listor på medlemssidan:  

Månadens fotograf på hemsida

Lasaretts kulverten, Främby udde.

Biblioteket

Årets almanacka finns nu !

Beställ här

Ange antal, namn och adress så skickar vi årets almanacka, betala via postgiro 75:- inkl. porto.

Beställ här via mail :       bjorn41carlsson@telia.com

Falu fotoklubbs pg :   278672 – 1

Mer info hittar du här...